Σεμινάρια

Για να συνεχίσουμε με τις ασκήσεις, να υποβάλουμε τη δουλειά μας, να συζητήσουμε ή/και να πάρουμε μέρος στα σεμινάρια γραφής, στέλνουμε μήνυμα στην δημιουργό τής σελίδας