Απόσπασμα από τις ασκήσεις για τη συγγραφή διαλόγου

-       Ανάλυση σεναρίου (οι προχωρημένες ομάδες μπορούν να αναλύσουν τα δικά τους σενάρια)

-       Η ομάδα παρακολουθεί την ίδια ταινία ή διαβάζει το ίδιο σενάριο. Επιλέγουμε έναν / μια από τα πρόσωπα τού έργου  και μια του ατάκα. Κατόπιν αναλύουμε την  ατάκα αυτή. Στην ανάλυση κάθε μέλος τής ομάδας θα πρέπει να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

      Α) Ποια είναι τα συμφραζόμενα τής ατάκας; Τί συμβαίνει στην ταινία / στο σενάριο εκείνη τη στιγμή;

      Β) Περιγράψτε τις δυνάμεις – εξωτερικές και εσωτερικές – που ασκούνται στο πρόσωπο τού έργου.

    Γ) Ποια δύναμη είναι η μεγαλύτερη; Ποια η λιγότερο ισχυρή;

     Δ) Η ατάκα αντανακλά την ισορροπία αυτών τών δυνάμεων;

    Ε) Υπάρχουν άλλες ροπές ή/και δυνάμεις που δέν εκφράστηκαν; Η/Ο συγγραφέας εκμεταλλεύτηκε όλες τις ευκαιρίες να αποκαλύψει ολόκληρη τη γκάμα τους;
    

 • Για συζήτηση:

Μετά από κάθε παρουσίαση, η ομάδα ελέγχει  τις προοπτικές που εκφράστηκαν. Συμφωνεί με την ανάλυση; Διαφωνεί; Μήπως κάποια στοιχεία δέν αναφέρθηκαν;

Όταν όλες, - οι έχουν παρουσιάσει και συγκρίνει τις δυνάμεις που ασκούνται στο πρόσωπο τής ταινίας, με άλλες στιγμές στην ίδια ταινία, συζητάμε αν οι εκάστοτε διαφορές αντανακλούν την υπόθεση στο τελικό προϊόν – την ταινία

 • Άσκηση Διαλόγου
 •  Ας αρχίσουμε με αυτές τις δύο ατάκες:
 • Πρόσωπο Α: Πάω στην αγορά  
 • Πρόσωπο Β: Φέρε και λίγο γάλα
 • Ξαναγράφουμε την πρώτη ατάκα τρεις φορές προσθέτοντας κάθε φορά μιαν άλλη ενέργεια ή δύναμη
 • Κάνουμε το ίδιο για το δεύτερο πρόσωπο.
 • Παίρνουμε την τελευταία μας γραφή και από τα δύο πρόσωπα και την χρησιμοποιούμε ως αρχικές τού διαλόγου ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις αρχικές ενέργειες σταθερές σε ολόκληρο τον διάλογο.
 • Για συζήτηση:
 • Διαβάζουμε φωναχτά τον διάλογο.
 • Η ομάδα προσπαθεί να αναγνωρίσει τις ενέργειες – δυνάμεις που επενεργούν στο κάθε πρόσωπο.
 •  Πώς συμβάλλουν οι αρχικές ενέργειες / δυνάμεις / διαθέσεις στην δημιουργία διαφορετικών χαρακτήρων, σχέσεων και σκηνών;
 • Ποιές ατάκες φαίνεται να έχουν το περισσότερο βάθος; Αντανακλούν τις δυνάμεις; Παραμένουν σταθερές; Αν όχι γιατί; Αν ναι, γιατί;
 •  
 • Αυτό που αποκαλούμε δυνάμεις ή / και ενέργειες μπορεί να είναι:
 • Ο ήρωάς μου θέλει θαυμασμό, σεβασμό, συνένοχο, να μείνει μόνος του ή και πολλά άλλα.

Άσκηση

Φτιάχνω καρτέλες με τουλάχιστον δέκα δυνάμεις Διαλέγω μια στην τύχη μια. Αυτή θα είναι η κυρίαρχη στον Ήρωα Α – οι άλλες θα είναι βοηθητικές.

Γράφω μια σκηνή δύο σελίδων ανάμεσα σε δύο άτομα – τους ήρωές μου. Προσπαθώ να περιλάβω αντικρουόμενες ενέργειες ανάμεσά τους.

Επαναλαμβάνω αυτή την ασκηση σε τακτά διαστήματα.

 

Η βιβλιοθήκη μου είναι
- η αποσκευή μου
- ο χάρτης μου
- η συντροφιά μου

 • Try the wastepaper basket shot in front of a friend. Ask him to describe it. Will he describe the bend from the breeze of the fan? Will he describe the friction of the air against the paper ball? Probably not. If he thought about it, he’d realize that those things are there. But most likely, he will not focus on them at first glance. Subtext works in the same way. It is not immediately apparent, but it still bends the path of the line. You still need to be aware of it in order to make the shot.
 • Writing Exercises (Adapted from my book, Talk the Talk: A Dialogue Workshop for Scriptwriters)
 • Script Analysis Exercise
 • (Note: Beginning writing groups should do this exercise with a produced film. Intermediate and advanced writers have the option of bringing in their own scripts for discussion.)
 • Have the group watch the same film or read the same screenplay.
 • Select one of the central characters. Have each member of the group select a different line of dialogue from that character. After group members select a line, they will present an analysis of that line. In the analysis, they should answer the following questions:
 • 1. What is the context for this line? What is happening in the script at this moment?
  2. Describe each force (both external and internal) acting on the character in this moment.
  3. Which of those forces are strongest? Which are weakest?
  4. How did the line of dialogue reflect the balance of those forces?
  5. Are there any forces at work that were not reflected in the line? In the line of dialogue, did the author miss an opportunity to convey the full range of forces acting upon the character?
 • For Discussion:
 • 1. After each presentation, have the group weigh in with its perspective. Does the group agree with the analysis? Is there any disagreement? Was anything left out?
  2. After everyone has presented, compare and contrast the forces acting on the character at different moments of the script. How are they similar? How are they different? How do the changes in forces reflect the plot of the script?
 • Dialogue Writing Exercise
 • Start with the following two lines of dialogue:
 • CHARACTER A: I’m going to the store.
 • CHARACTER B: Get some milk while you’re there.
 • Rewrite Character A’s line three times. Each time, add an additional force acting on Character A. You may choose whatever forces you’d like.
 • Rewrite Character B’s line three times. Each time, add an additional force acting on Character B. You may choose whatever forces you’d like.
 • Take the last line of the Character A and B rewrites. Use those lines as the first two lines of a 1-2 page dialogue between the two characters. Try to keep the initial forces consistent through the entire dialogue.
 • For Discussion:
 • Read each dialogue out loud.
 • 1. Have the group try to identify the forces acting upon each character.
 • 2. How did different combinations of starting forces lead to creating different character personalities, different relationships and different scenes?
 • 3. What lines or sections popped out as having the most subtext? How did those lines or sections reflect the sum of all the forces acting upon the character(s) in that moment?
 • 4. For each dialogue, discuss whether or not the forces stayed consistent over the course of the whole scene? If not, when did they change?
 • 5. If the author changed the combination of forces over the course of the dialogue, have the author discuss why that happened. Why wasn’t he able to maintain the consistency of the forces?
 • Solo Exercise
 • Brainstorm a list of things that a character might want from another person. Begin the description of each force with the phrase “From another person, my character wants…”
 • Here’s a small sample set:
 • • From another person, my character wants the keys to the car.
  • From another person, my character wants respect.
  • From another person, my character wants an accomplice in crime.
  • From another person, my character wants adoration.
  • From another person, my character wants to be left alone.
 • Write each force down on an individual index card. Try to come up with at least fifteen different cards.
 • Once you have made your index cards, draw three cards out of the hat. This will be the mix of forces acting upon Character A. Choose one to be the dominant force. The others will be weaker forces.
 • Draw three more cards out of the hat. This will be the mix of forces acting upon Character B. Choose one to be the dominant force. The others will be weaker forces.
 • Write a 2-4 page scene between Character A and Character B. Look for opportunities for the forces to come into conflict with each other, even within the same line. Look for opportunities to use the conflicting forces to create subtext.
 • As an ongoing writer’s work-out, keep adding to your index card file and repeat this exercise on a regular basis. As you get better at the exercise, try drawing more cards out of the hat to add additional forces into each character.
 • ·         Penny Penniston is a Chicago playwright and screenwriter. Her screenplay, Love is Brilliant, won the Sloan prize at the 2005 Tribeca Film Festival. Her stage play, Spin, will have its world premiere in April in Chicago with Theater Wit. She has taught dramatic writing at Northwestern University and guest lectured on screenwriting at DePaul University. Her book, Talk the Talk: A Dialogue Workshop for Scriptwriters, was recently published by Michael Wiese Productions